Kallelse till årsstämma / Notice of General Annual Meeting

Fullmaktsformulär / Power of Attorney Form

Årsredovisning 2022 / Annual Report 2022

Förslag punkt 13 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande