Alteco Medical AB extra bolagsstämma 2020

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 oktober 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund.

Fullständig kallelse till extra bolagsstämma oktober 2020

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma oktober 2020