Alteco Medical AB bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund.

Fullständig kallelse till årsstämman 2022

Fullmaktsformulär till årsstämman 2022

Årsredovisning 2021

Beslutsförslag 13 – Bemyndigande av styrelsen