Alteco Medical AB bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Fullständig kallelse till årsstämman 2021

Fullmaktsformulär till årsstämman 2021

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande